פניה ישירה למזכירות   04-9856689
ספר טלפונים


דוא"ל / נייד / טלפון:
סיסמה:
זכור אותי שכחתי סיסמה 
א
אבירם גליתבית: 9933849
עבודה: 04-9856575
אבן צור מריםבית: 04-9856759
אבן צור משהבית: 04-9856650
אגרא רוניתבית: 04-9856756
נייד: 052-3205916
אדרי עידןבית: 052-9244964
נייד: 052-5434176
אהרון דודבית: 9856552
אובין אלברטובית: 04-9856761
אובין גביבית: 04-9856761
אובין ליאורבית: 0524731065
אוכמן יואבבית: 04-9856680
אוכמן נוריתבית: 04-9856680
אוכמן שחרבית: 0774043909
אוכמן שריתבית: 077-4043909
אוקון ואלריבית: 04-9856732
אור שמר דינהבית: 04-9856565
אורבוך חייםבית: 04-9856654
אורבך הילהבית: 04-9856760
עבודה: 0523-740643
אורן אורנהבית: 04-9856742
אורן יובלבית: 04-9856742
אורן נועהבית: 0523245777
אורן נטעבית: 077-5357396
אורן עומרבית: 077-4335045
אזולאי גיליבית: 04-9001260
אזולאי עדיתבית: 04-9001260
אטיאס יואלבית: 077-7513455
אטיאס ענתבית: 077-7513455
אטיאס רוויתבית: 077-4920265
אייזנברג אפריםבית: 04-9856769
אייזנברג יעלבית: 04-9856769
אילת אורהבית: 04-9856700
אלבו מורןבית: 0506755576
אלון עינתעבודה: 04-8632870
אלנקוה בועזבית: 0544445597
אלעזרי אלונהבית: 9856755
אלעזרי עודדבית: 04-9856755
אלפרן לאהבית: 04-9856664
אלקסלסי יזהרבית: 04-9082160
אלקסלסי שריתבית: 04-9082160
אניג'ר יוסיבית: 04-9513628
אניגר נוריתבית: 04-9513628
אסטרחן תמירבית: 04-9921923
נייד: 0548772226
ארזי חגיבית: 04-9856775
ארזי ענבלבית: 04-9856775
אשל ראובןבית: 04-9856679
ב
בהט אוריתבית: 0777824407
בהט אורןבית: 0777824407
בוימל אמירהבית: 04-9856739
בוימל יאירבית: 04-9856739
בוסקילה תמיבית: 0775321195
בורמיל אביטלבית: 0525483348
ביטחון עבודה:
בייצר דודבית: 9856764
בליזובסקי דרורבית: 04-9856716
בללי מיקהבית: 0772125788
עבודה: 04-9018059
בללי נירבית: 0546206559
בן אור אדיתבית: 04-9856630
בן אור אליבית: 04-9856630
בן זכרי ריקיבית: 9856613
בן זקן יוסףבית: 04-9856736
בן זקן פרלהבית: 04-9856736
בן חנן דניבית: 04-9856652
בן חנן שולמיתבית: 9856652
בן עזרא מירבבית: 04-9510911
בן עזרא שיבית: 04-9510911
בן שלום גדעוןבית: 04-9856751
בן שלום זיוהבית: 04-9856781
בן שלום עדנהבית: 04-9856751
בן שלום שלמהבית: 04-9856781
בן שלוש אורןעבודה: 04-6448229
בן שלוש ליהבית: 0774450649
בן שמואל ציוןבית: 04-9928653
בן שמואל תקוה בית: 04-9928653
בן-זקן יריבנייד: 0524437299
בן-שמואל ציוןבית: 04-9928653
בר יאירבית: 04-9856757
בר יעלבית: 04-9856757
ברוכאל חיים בית: 0528288277
ברט נוריתבית: 04-9856784
ברט עינתבית: 04-9856729
ברט שמעוןבית: 04-9856784
נייד: 052-8461134
ברכפלד ארזבית: 0772056601
ברכפלד אתיעבודה: 04-9856706
ברנד דנהבית: 04-9856514
ברעם יענקלהבית: 04-9856632
עבודה: 04-9856624
ברעם לאהבית: 04-9856632
ברק זוהרבית: 04-8322244
ברק ענתבית: 04-8322244
ברק שרהבית: 04-9856665
ברשישת אורןבית: 0543565777
ג
גבע נעמיבית: 0506681188
גוטליב טלבית: 04-9000558
גוטליב קרן בית: 04-9000558
גוטליב רםנייד: 0523189990
פקס: 04-9826662
עבודה: 04-9826663
גזי הייליבית: 04-9856717
גלילי גילהבית: 04-9856720
גרימברג דנהבית: 0502064681
גרינולד קרןבית: 077-5230916
גרנר טרסיטהבית: 04-9856780
גרנר פרדיבית: 04-9856780
גרנר שלוםנייד: 052-3318593
ג
ד
דבס סיוןבית: 077-5230916
דהן חייםבית: 04-9935059
דהן סיגל בית: 04-9935059
דוד אמירבית: 04-9924917
דוד פנינהבית: 04-9924917
דייכס רותבית: 04-9856700
דנינו דניאלהבית: 04-9511188
דנינו מרדכיבית: 04-9511188
ה
הוזמי מוניק בית: 04-9856786
הוזמי נתןבית: 04-9856786
הוכברג אפרתבית: 04-9856718
הוכברג יאירבית: 04-9856718
הולמן נעמהבית: 0545865699
הוסגון משהנייד: 0544927203
פקס: 077-4702441
הופסינק תמיבית: 04-9856670
הורנר גלבית: 077-5601030
הנהלת חשבונות עבודה: 04-9856798 / 04-9856799
הרץ יפעתבית: 9513030
הרץ נדבבית: 04-9513030
ו
ויינשטיין דארןבית: 04-9856777
ויינשטיין ליביבית: 04-9856777
ויסמן אילהבית: 04-9856696
ויסמן דפנהבית: 04-9856707
ויסמן מוניה בית: 9856696
ויסמן מיכלבית: 04-9856707
ויסמן נעםבית: 04-9856707
ויסמן עופרבית: 04-9856707
עבודה: 04-9855310
וליצקי ליאורבית: 04-9856622
ועדת תרבות -אתי סבן עבודה: 052-3668377
ורמן דוריתבית: 9856728
עבודה: 9821226
ורמן ענבלבית: 04-9856728
ז
זוהר יעריתבית: 04-9856658
זוקמן ליאורבית: 04-8577144
זוקמן סיוןבית: 0546220899
זיו שרהבית: 04-9856783
זינו שירליבית: 0526010255
ח
חבר אביבית: 04-9856750
חבר אריאלהבית: 04-9856750
חדד שלומיתבית: 0547777852
חזבון נאיידהבית: 04-9856606
ט
טננבוים שושנהבית: 9856663
טרביץ דוריסבית: 04-9856685
טרביץ מרסלובית: 077-5300538
טרביץ סוזיבית: 077-5300538
עבודה: 04-9856610
טרביץ ציליבית: 04-9856737
י
יוסף נאורבית: 0503151002
יוסף עינבבית: 04-9856752
יוסף שושנהבית: 04-9823976
יוספסון ליאבבית: 0523301990
ישראלי פנינהבית: 04-9856782
ישראלי רחלעבודה: 052-3729111
כ
כהן אליבית: 04-9856705
כהן גליתבית: 04-9856705
כהן ישיבית: 04-9856791
כהן ליאורבית: 077-5532775
כהן מאירבית: 9856715
כהן מיריבית: 04-9856791
כהן נירבית: 077-5532775
כהן ספירבית: 0523307860
כהן רונןבית: 04-9856760
עבודה: 04-743744
כהנא חופיתבית: 0528000173
כהן-טויטו ענתבית: 0774667381
כוכב שרוןבית: 077-4235930
כלבו עבודה: 04-9856610
כפיר ערןבית: 0765478850
כרמי אושרהבית: 077-4502108
כרמי רוןבית: 077-4502108
ל
לבוב איליהבית: 04-9856758
לבוב אלהבית: 04-9856758
לוי אנה מריבית: 0543863585
לוי מרצדסבית: 04-9856659
לוי נאורבית: 0504977722
ליברמן דבבית: 04-9856669
ליברמן יעקבבית: 04-9856792
ליברמן מיריבית: 04-9856754
ללצוק אסתרהבית: 04-9856762
מ
מאור בטיבית: 9856738
מאיר מירבבית: 077-5633500
עבודה: 077-4144250
מאיר ניצןבית: 077-5633500
עבודה: 050-2882268
עבודה ב: 077-4144250
מגדי שירליבית: 0525816704
מור הדסבית: 0523251467
מורדוב ערןבית: 0773400034
מזכירות סערבית: 04-9856689
מזכירות סער פקס: 04-9856608
עבודה: 04-9856689
מזרחי אורטל בית: 0505512147
מזרחי חווהבית: 04-9856689
מזרחי רחמיםבית: 04-9856649
מיכאלוביץ מסרי ליליבית: 077-5616599
מילטר יאירבית: 0546336079
מינה אמנוןבית: 04-9856766
מינה צביבית: 04-9856662
מינה רחל בית: 04-9856660
מיקלסון ליאו בית: 077-4335045
מכלוף אתיבית: 9927030
מלכה - רובין אוריתבית: 04-9856790
מנור איריסבית: 077-3011954
מנור ערןבית: 077-3011954
מסרי איציקבית: 077-5616599
מרנין טליהבית: 04-9856678
מ
מרפאה עבודה: 04-9856613 / 052-8011040
משרד דואר עבודה: 04-9856618 / 052-3718931
נ
נגר דודבית: 04-9929928
נגר דקלהבית: 04-9929928
נוי עידןעבודה: 04-9554040
נשרי אוריבית: 04-9000032
נתן-פינקלשטיין אוריתבית: 04-9510749
ס
סבן אבנרבית: 04-8138205
סגל אוריתבית: 04-9856668
עבודה: 04-8317507
סגל איילבית: 074-7033646
סגל אפרתבית: 074-7033646
עבודה: 9000154
סגל מיכאלבית: 077-6470818
נייד: 052-3754777
סגל סנדרהבית: 9856647
סויסה דודובית: 04-9922214
סויסה עינבבית: 04-9922214
סויסה רמיבית: 0-
סול אורהבית: 9856741
סורקיס איתי בית: 04-9856732
סורקיס אריקבית: 04-9856677
סורקיס נוריתבית: 04-9856677
סיפרפאל יוסףבית: 04-8553720
סיפרפאל נאוהבית: 04-9856548
סיפרפל אדוארדובית: 04-9856548
סער רפיבית: 9856661
סער שולהבית: 9856661
ספראי ברוךבית: 04-9856787
ספראי מירהבית: 04-9856787
ספרוני יובלבית: 0549990853
סתוי ענברבית: 04-9856672
ע
ערד נעמיבית: 04-9856687
פ
פאר דןבית: 077-4370113
פינקלשטיין מלכהבית: 04-9856656
פלישצ'וק הקטור (ליזר)בית: 04-9856651
פלישצ'וק יוניתבית: 04-9856788
פלס בתיהבית: 04-9856653
פלס מרדכיבית: 04-9856727
פנחס ארזבית: 04-9514523
פנחס עדיבית: 04-9856567
פרג עמנואלבית: 04-9856690
פרג שושנהבית: 04-9856690
פרג' מאירבית: 077-4327300
פרץ איהבית: 04-9856771
פרץ קוביבית: 8443481
צ
צחי צוות חוסן ישוביבית: 04-9856612
צחקו כפירבית: 04-9511677
צחקו שרוןבית: 04-9511677
צמח חווהבית: 04-9856666
ק
קורלנדר גדיבית: 04-9856752
קורלנדר יצחקבית: 04-9856694
קורלנדר נאוהבית: 04-9856752
קורלנדר עדהבית: 04-9856694
קורנבליט גיאבית: 077-5357396
קורצברט עופרהבית: 077-5605184
קיבוץ סער ספריית סערבית: 04-98566641
קימה נונהבית: 04-6944654
קיסוס יוגבבית: 077-4505827
קלפון אהודבית: 077-5050165
קריימר נדבבית: 04-9922622
קריימר ענתבית: 04-9922622
קרמוסטא שיבית: 6553
קרני אלוןבית: 077-5542995
קרספילו שימריתבית: 04-9856638
עבודה: 04-9855302
קרצבקי אדוהבית: 0543999305
ר
ראניה ארזנייד: 052-4454575
פקס: 077-5027290
עבודה: 04-9927290
ראניה דפנהבית: 0526940955
רובין אוריאןבית: 04-9856790
רווה שרוןנייד: 0508330522
רוזן איריסבית: 0774005026
רחמילביץ אסנתבית: 9856767
רחמילביץ נועםבית: 04-9856767
ריבוח לילךבית: 04-9510534
ריבוח רונןבית: 04-9510534
רייכלסון אסתיבית: 04-9856662
נייד: 0505936262
רכס זהרבית: 04-9856712
רכס נעמיבית: 6701
רכס שרוןבית: 04-9856712
ש
שוויגר נמרודבית: 04-9875236
שוויגר רויטלבית: 04-9875236
שוורצמן ג'סיבית: 0546393873
שון גונן מיריבית: 04-9856722
שחר קרןבית: 0502667424
שטרית הילה בית: 04-9522770
שיף לניטהבית: 04-9856540
שלזינגר ליאורבית: 077-7644900
שפירא חיהבית: 04-9856743
שרוני מקסימהבית: 04-9856691
ת
תור נוריתבית: 04-9856792
 

[חזרה לראש העמוד] [הדפס]
|מפת אתר|
אתר לקיבוץמופעל במערכת קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים, אגודות, קיבוצים וישובים
כל הזכויות שמורות לקהילה-נט פתרונות תוכנה בע"מ 2003-2018 (c)